Felsefe

Diyalektik Hakkında Önemli Felsefi Bilgiler

Felsefe biliminin önemli konularından biri olan diyalektik konusunda birbirinden değerli bilgileri internet ve fiziki kaynaklardan faydalanarak sizler için derledik. Diyalektik ve daha bir çok farklı konuda Türkiye’nin en büyük felsefe sitelerinden biri olan Felsefe.gen.tr sitesini ziyaret etmenizi de tavsiye ederiz.

Diyalektik Hakkında Önemli Felsefi Bilgiler

  • Hegel’in tinin kendisini tanıma süreci olarak belirlediği tez, antitez ve sentez aşamalarından oluşan üçlü oluşum yönteminin adı Diyalektiktir.
  • Varlığın temelinde maddeyi görenve diyalektik yöntemi maddeye uygulayarak varlığın oluş sürecini doğadan başlatarak açıklayan görüş Diyalektik materyalizmdir.
  • Hegel’e göre Tin kendini tanımak ister. Tinin kendini tanıyabilmesi için kendisini kendi olmayanda yani karşıtında görmelidir. Tinin karşıtı doğadır ve doğada kendini tanımaya çalışan
    tin kendini yitirir. Bu yitirme sürecinin son bulabilmesi için tin, doğayı bir dönüşüme zorlar ve doğa ile tin uzlaşır. Sentezlenen yeni durum tin ve doğanın mükemmel uyumu olan insandır. Tinin kendini bilme süreci Hegel’e göre “tez, antitez ve sentez” süreçlerinden oluşan diyalektik yasanın sonucudur.
  • Her şey tez, antitez ve sentez aşamalardan geçerek belli olur. Doğa kültür ve tarihin işleyişi bu üç aşamada Evrensel ilkeye göre gerçekleşir. Sözü edilen ilke Diyalektiktir.
  • Diyalektik materyalizmin, diyalektik idealizminden ayrıldığı nokta “Diyalektik süreci maddeye başlatması“dır.
Hegel’in varlıkların oluş ve değişimini açıkladığı diyalektik süreç basamaklarının sıralanışı; tez, antitez, sentezdir.
Hegel’in varlıkların oluş ve değişimini açıkladığı diyalektik süreç basamaklarının sıralanışı; tez, antitez, sentezdir.
  • Güneşin altında yeni bir şey yok diyen Hegel, doğada sürekli diyalektik bir döngünün var olduğunu vurgulamaktadır.

Diyalektik Hakkında Önemli Felsefi Bilgiler başlıklı yazımızde Hegel ve Diyalektik hakkında önemli konulara değindik.