Felsefe

Felsefe Bilimi İçin Önemli Bilgiler

Felsefe bilimi alanında öğrendiğinizde ufkunuzu açacak birbirinden önemli bilgileri internet ve fiziki kaynaklardan faydalanarak sizler için derledik. Felsefe alanında bir çok önemli bilgiyi sitemizde Felsefe kategorisinde yer alan diğer yazılarda da bulabilirsiniz.

 • “Öyle bir davran ki davranışının ilkesi evrensel bir yasa olarak kabul edilsin.” diyen Kant, bir eylemin ahlaki olabilmesi için davranışın gerisindeki ilkenin herkes için geçerli olmasını savunmuştur.
 • Bentham’a göre acı karşısında hazzı, haz karşısında acıyı ölçüp tartan biri; faydayı hangisinde daha çok görürse ona yönelmelidir. Bu eylemini akılla bilinçli bir şekilde seçerek yapan insana
  erdemli olma niteliğini kazandıracağını söyler. Buradan da anlaşılacağı üzere Bentham’a göre ahlakın temelinde akılla seçilmiş faydalı eylem vardır.
 • Hegel’in tinin kendisini tanıma süreci olarak belirlediği tez, antitez ve sentez aşamalarından oluşan üçlü oluşum yönteminin adı Diyalektiktir.
 • Varlığın temelinde maddeyi gören ve diyalektik yöntemi maddeye uygulayarak varlığın oluş sürecini doğadan başlatarak açıklayan görüş Diyalektik materyalizmtir.
 • Farabi’nin savunduğu şehir türü “Erdemli“dir.
18. yüzyılda öne çıkan felsefi içerikli edebi kitaplardan “Candide”nin yazarı "Daniel Defoe"dir.
18. yüzyılda öne çıkan felsefi içerikli edebi kitaplardan “Candide”nin yazarı “Daniel Defoe”dir.
 • Edmund Husserl’in felsefesinde “tarihle ilgili paranteze alma”, Toplumsal yaşantının oluşturduğugörüş ve ön yargılardan uzaklaşma ile ilgilidir.
 • Cansız varlıklar ve madde bu kat- manda bulunur. Algı etkin olarak kullanılır. Bu katmandaki varlıkların yer kaplama, ısınma ve düşme özellikleri bulunur ve bu katmanla fizik ilgilenir. Bu durum Hartmann’ın dört varlık katmanından “İnorganik“tir.
 • Bilimsel bilginin en ideal bilme şekli olduğuna yönelik anlayışa karşı insan varoluşunun bu bilgi çemberine sıkıştırılamayacağı iddiasıyla ortaya çıkan görüş “Varoluşçuluk“tur.
 • Bilginin a priori (deneyimden bağımsız) olarak oluştuğunu iddia eden görüş “Akılcılık anlamına gelen rasyonalizm“dir.
 • Bilgi üzerine yapılan tartışmalarda bilginin deneyimden bağımsız, akılla oluştuğunu savunan felsefi görüş “Rasyonalizm (Akılcılık)“dır.
Gerçek olan akılsaldır, akılsal olan gerçektir. Hegel bu sözüyle Aklın önemini vurgulamıştır.
Gerçek olan akılsaldır, akılsal olan gerçektir. Hegel bu sözüyle Aklın önemini vurgulamıştır.
 • Bilginin a posteriori (deneyime bağlı) olarak oluştuğunu iddia eden görüş “Deneycilik anlamına gelen empirizm“dir.
 • 18. yüzyılda öne çıkan felsefi içerikli edebi kitaplardan “Emile” in yazarı Rousseau‘dur.
 • Bilim insanlarının paylaştığı ortak değerlere işaret eden kavrama Paradigma denir.
 • Albert Camus 20. yy. filozoflarındandır.
 • Septisizm, genel geçer doğru bilginin insan için olanaksız olduğunu savunan görüştür.

Yazımızda felsefe bilimi alanında önemli bilgileri bir çok kaynaktan faydalanarak sizler için derledik. Felsefe bilimi ile ilgili Türkiye’nin en büyük özgün bilgi kaynağı Felsefe.gen.tr sitesini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.