Tarih

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi İçin Önemli Bilgiler

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi konusunda internet ve fiziki kaynaklardan elde edilen ve hap bilgi niteliği taşıyan bilgiler yazımızda derlenmiştir. Yazıdaki önemli bilgiler hayatın bir çok alanında karşımıza çıkabilecek ve bilinmesi durumunda ufkumuzu genişletecek nitelikte bilgilerdir.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi İçin Önemli Bilgiler

 • Emperyalizm: Bir devletin veya ulusun başka devlet veya ulusları kendi çıkarları doğrultusunda etkilemesidir. Etkileyen devlet etkilediği devletin kaynaklarından istifade eder.
 • İkinci dünya savaşı’ndan Önce Almanya’da Nazi partisi tarafından uygulanan siyasi ve ekonomik sisteme Nasyonal Sosyalizm denir.
 • 24 Nisan 1920’de düzenlenen San Remo Konferansın’da Suriye ve Lübnan, Fransa mandasına verilmiştir.
 • ABD’de 1932 yılında başkan seçilen Roosvelt(rozvelt) tarafından hayata geçirilen ekonomik politikalara New deal (yeni antlaşma) adı verilmiştir.
 • Kara Hakimiyet teorisinde Avrasya’nın İç Bölgesi için Heartland ( kalpgah) adı kullanılmıştır.
İtalya’nın II. Dünya savaşı öncesinde izlediği politikaya "Bizim Deniz" adı verilmiştir.
İtalya’nın II. Dünya savaşı öncesinde izlediği politikaya “Bizim Deniz” adı verilmiştir.
 • ABD, Rusya ve İngiltere’nin II. Dünya Savaşından sonra aralarındaki iş birliğini geliştirmek ve dünyanın geleceğini planlamak amacıyla 4 -11 şubat 1945’te düzenledikleri konferans Yalta Konferansı‘dır.
 • İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombası atan ülke ABD‘dir.
 • İnsan hakları evrensel beyannamesi uluslararası teşkilatlardan Birleşmiş Milletler genel kurulunda kabul edilmiştir.
 • Mahatma Gandi, İngilizleri Hindastan’dan atmak amacıyla direniş gösteren Hint Milli Hareketine liderlik yapmıştır.
 • Osmanlı egemenliğindeki Cezayir 1830‘da Fransa tarafından işgal edilmiştir.
Güney Afrika’nın seçimle iktidara gelen ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela'dır.
Güney Afrika’nın seçimle iktidara gelen ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela’dır.
 • Afrika Birliği Örgütü; Afrika devletlerinin bağımsızlıklarını ve egemenliklerini kazanması ve Afrika’da sömürgeciliğe son verilmesi için otuz bir Afrika ülkesinin katılımı ile kurulmuştur.
 • İkinci Dünya Savaşı’nda maddi ve manevi kayıpla çıkan Avrupa’da halklar arasında uzlaşmayı sağlamak; kıtada gerginlik ve tartışmanın yerine ortak kurumlar, standartlar ve sözleşmelere dayalı ve güven ve iş birliği ortamı oluşturmak amacıyla Strasbourg merkezli olarak Avrupa Konseyi kurulmuştur.
 • Amerika ve Batı’nın, Sovyetler Birliği’ni etkisiz hale getirmek ve kendi sınırları içerisinde kalmasını sağlamak amacıyla oluşturdukları politikaya verilen isim “Çevreleme Politikası“dır.
 • Monroe doktrini ile yalnızlık politikası takip eden devlet ABD‘dir.
 • Birinci dünya savaşı sonunda İtilaf devletleri ile Almanya arasında imzalanan antlaşma Versay antlaşmasıdır.
Ekonomik bir sistem olan sosyalizmin ulaşmak istediği son aşama olan ideoloji "Komünizm"dir.
Ekonomik bir sistem olan sosyalizmin ulaşmak istediği son aşama olan ideoloji “Komünizm”dir.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi İçin Önemli Bilgiler başlıklı yazıda Çağdaş Türk tarihi ile Çağdaş Dünya tarihi alanında kritik öneme sahip bir çok bilgiyi sizler için derledik. Bu konularda daha detaylı bilgi için Tarih Bilimi adlı sitemizi ziyaret edebilirsiniz.