Tarih

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konularında Önemli Bilgiler

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konularında internet üzerinden ve fiziki kaynaklardan yapılan araştırmalar neticesinde hazırlanan bilgiler aşağıda derlenmiştir. Tarih biliminin önemli alt dallarından birisi olan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük hakkındaki önemli bilgileri maddeler halinde inceleyelim.

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konularında Önemli Bilgiler

Tarih biliminin önemli alt dallarından birisi olan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemini ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün konu alındığı İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alanında hazırlanan hap bilgiler:

 • İngiltere gizli anlaşmaları ile İtalya’ya bırakılmasını kabul ettiği İzmir ve çevresini Paris Barış Konferansı’nda Yunanistan’a vermeyi tercih etmiştir. Bu politika değişikliğinin sebebi “İngilizlerin sömürge yolları üzerinde güçlü bir devlet istememesi“dir.
 • Mustafa Kemal’e “Başkomutanlık Meydan Muharebesi” sonunda mareşal rütbesi ve gazilik unvanı verilmiştir.
 • İnkılapçılık ilkesi Atatürkçü düşüncenin dinamik bir öğreti olmasını sağlamış onun güncel sorunları çözme kabiliyetini öne çıkarmıştır.
 • Almanya’da iktidara gelen Nazi partisi “Versay antlaşması“nın getirdiği bütün kısıtlama ve yaptırımlardan kurtulmayı hedeflemiştir.
 • Mustafa Kemal “Ordu Müfettişliği” görevi ile Samsun’a gönderilmiştir.
Aşar vergisinin kaldırılması, halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan biridir.
Aşar vergisinin kaldırılması, halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan biridir.
 • II.Balkan savaşı sonunda Osmanlı devleti ile Yunanistan arasında “Atina Antlaşması” imzalanmıştır.
 • Sevr antlaşması Osmanlı devleti adına “Saltanat Şurası” tarafından imzalanmıştır.
 • İtilaf Devletleri “Misak-ı Milli’nin Kabulünden” sonra İstanbul’u resmen işgal etmiştir.
 • Birinci beş yıllık sanayi inkılabının yapılması, devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardandır.
 • Mustafa Kemal’in Ben inkılap ruhunu ondan aldım diye söz ettiği yazar “Tevfik Fikret“tir.
Tekstil sektörüne öncülük etmesi amacıyla 1933'te kurulan banka "<strong>Sümerbank</strong>"tır.
Tekstil sektörüne öncülük etmesi amacıyla 1933’te kurulan banka “Sümerbank“tır.
 • Moskova Antlaşması’nın imzalanması, Birinci İnönü Zaferi’nin dış politikadaki sonuçlarından biridir.
 • Mondros ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Fransızlar tarafından işgal edilen Osmanlı topraklarından birisi de “Musul“dur.
 • Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını ilk kez “Belediye” seçimlerde kullanmıştır.
 • Fransa’nın Almanya’ya karşı kendi güvenliğini sağlama çabalarının sonucunda “Locarno Antlaşması” ortaya çıkmıştır.
 • Türk halkının Milli mücadelesinin haklılığını ortaya koyan ilk uluslararası belge “Amiral Bristol Raporu“dur.
Mavri mira, azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerdendir.
Mavri mira, azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerdendir.
 • Milli Mücadele’nin olağanüstü koşullarında Maarif Kongresi’nin toplanması “Eğitim” alanı ile ilgilidir.
 • Milletler Cemiyeti “Cenevre” şehrinde kurulmuştur.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı “İsmet İnönü“dür.
 • Atatürk döneminde Uluslararası ekonomik ilişkilerde uyum sağlamak amacıyla yapılan inkılap “uzunluk ve ağırlık ölçülerinin değiştirilmesi“dir.
 • Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurucusu “Fethi Okyar“dır.

Bu yazıda İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alanında internet ve fiziki kaynaklardan elde edilerek hazırlanan hap bilgiler sunulmuştur.

Bir yanıt yazın