Felsefe

Felsefe Bilimi İçin Hap Bilgiler

Felsefe bilimi alanında sınavlarda, derslerde veya genel kültür için hap bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Sitemize ulaşan bir çok okurumuz bu alanda hap bilgilerin hazırlanmasını talep ettikleri için, Felsefe bilimi alanında bu yazı hazırlanmıştır. Ayrıca yakın zamanda hazırladığımız Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında hap bilgiler yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Felsefe Bilimi Alanında Hap Bilgiler

 • Takiyettin Mengüşoğlu‘na göre felsefenin tanımı: Nesnel gerçekliğin hemen her boyutunda olup bitenler üzerinde gerçekleştirilen sorgulamadır çok yönlü kuşkulu ve derinlemesine düşünce biçimidir.
 • Felsefenin başlaması refleksif bir düşünce etkinliğinin var olmasına bağlıdır. Fikrine bu parçadan hareket ile ulaşılabilir; düşünen insan nerede düşünmesine yeniliyorsa orada felsefe başlıyor ya da başlamış demektir. Günümüzde düşünme ve dil yetkilerinin birlikteliği içinde kavram olan insan yine bu yetkiler sayesinde kendini bir toplum kültür ve tarih varlığı olarak dili kullanan insan hem şimdi ve burada yaşar hem de bu yaşamasın toplumsal kültürel tarihsel bir varlık oluşuna borçlu olduğunu anlar.
 • Kişinin karşısına çıkan her tür durumda akılsal kararlar vermesine yardım etmesi, felsefenin bireysel işlemine örnektir.
 • Sokrates’in Tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir sözü felsefenin “siyaset” alanı ile ilgilidir.
 • Tutarlılık mantıklı bir bütünün parçaları arasındaki karşılıklı bağlantının veya uyumun olması düşüncelerin kendi içinde çelişki içermemesidir. Buna göre “kitap okumanın önemini dile getiren Mehmet’in her fırsatta kitap okuması” ifadesi tutarlıdır.
Özne ile nesne arasındaki ilişki sonucunda ortaya çıkan ürün "bilgi"dir.
Özne ile nesne arasındaki ilişki sonucunda ortaya çıkan ürün “bilgi”dir.
 • Teknoloji konulu bir tartışma da “teknoloji insanları birbirine yabancılaştırır mı?” sorusunun felsefi boyutu yoktur.
 • Felsefesiz yaşamak gözü kapalı yaşamaktır sözü Descartes‘e aittir.
 • Doğru düşünmek için kavramların sorgulanarak titizlikle seçilmesi ve yerinde kullanılması gerekir. Bu ifade ile doğru düşünme ile “dil” alanının ilişkisi vurgulanmıştır.
 • Evrende olup bitenleri merak etmek, felsefi düşüncenin ortaya çıkışında etkili olmuştur.
 • Tanrı Poseidonun, Zeus ve Athena gibi tanrılara olan kızgınlığı sonucu denizlerde fırtınalar, korkunç dalgalar ve yıkıcı depremler meydana geldiği düşünülmektedir. Buna göre evren açıklanırken “Mitoloji” temel alınmıştır.
Doğru kişiden kişiye değişir dedikten sonra kendisi ile aynı fikirde olmayan insanları suçlamak "çelişkilik" örneğidir.
Doğru kişiden kişiye değişir dedikten sonra kendisi ile aynı fikirde olmayan insanları suçlamak “çelişkilik” örneğidir.
 • Kişinin karşısına çıkan her tür durumda akılsal kararlar vermesine yardım etmesi, felsefenin bireysel işlevine örnektir.
 • Doğru ya da yanlış değeri alabilen ve yargı bildiren cümlelere önerme denir. Buna göre “Çok Çalışmalısın” bir önermedir.
 • J.J. Rousseau “Yeşillikler ve ormanlıklar bir aşık için mutluluk kaynağı sayılırken bir avcı için avcılık yapılacak yer olarak görülür.” der. İşte bunun gibi filozoflar da aynı gerçeği kendi bakış açılarına göre yorumlarlar. Bu metinde felsefi bilginin eleştirel olma özelliği vurgulanmıştır.
 • Felsefenin ortaya çıkışından önce insanoğlunun evren, doğa ve kendisi hakkındaki problemlere çözüm aradığı kaynaklar şunlardır: “Dini – Mitolojik (Efsanevi)
 • Bir filozof düşüncelerini sistemli bir şekilde sunarken öznel bir yaklaşımla hareket etse de genele yönelmek durumundadır. Çünkü insan yaşantısına giren her şey felsefeye konu olabilir. Bu
  nedenle felsefi düşünce varlığı tümüyle ele almalı ve evrensele ulaşmaya çalışmalıdır. Parçada felsefi düşüncenin “Evrensel Olma” özelliği üzerinde durulmuştur.
Tutarlılık ve Temellendirme, felsefi düşüncede olması gereken niteliklerdendir.
Tutarlılık ve Temellendirme, felsefi düşüncede olması gereken niteliklerdendir.

Bir yanıt yazın