Tarih

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konularında Hap Bilgiler

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konularında yapılan araştırmalar neticesinde hazırlanan, yakın Türkiye tarihi, Cumhuriyet tarihi ve benzeri bir çok konuda hap bilgiler aşağıda derlenmiştir.

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konularında Hap Bilgiler

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi MEB müfredatında yer alan ve tarih biliminin önemli konularını barındıran derstir. Türkiye tarihi ve Cumhuriyet tarihi başta olmak üzere yakın tarihi bilgileri bir çok kaynaktan faydalanarak sizler için derledik.

 • İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya’da iktidarı ele geçiren Nazi partisinin lideri Adolf Hitler‘dir.
 • Milli Mücadele’de Doğu cephesi “Moskova Antlaşması” ile kapanmıştır.
 • Cumhuriyet döneminde tekstil sektörüne öncülük etmesi amacıyla “Sümerbank” kurulmuştur.
 • I. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan bağımsız devletlerden birisi de “Yugoslavya“dır.
 • Mustafa Kemal’in 1. Dünya Savaşı’nda Anafartalar Kahramanı olarak tanındığı cephe “Çanakkale Cephesi“dir.
Türk Medeni Kanunu İsviçre'nin Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır.
Türk Medeni Kanunu İsviçre’nin Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır.
 • Türkiye Hatay sorununu “Fransa” ile yaşamıştır.
 • Suriye’nin Sadabat Paktına katılmamasının nedenlerinden birisi de “Yalnızlık Politikasını Benimsemesi“dir.
 • Lozan antlaşması ile Yeni Türk devletinin varlığı ve bağımsızlığı tüm dünya tarafından kabul edilmiştir.
 • Milli cemiyetlerden birisi de “Kilikyalılar Cemiyeti“dir.
 • Hicaz-Yemen cephesinde İngiltere ve Mekke Emiri Şerif Hüseyin’e karşı Medine’yi müdafaa eden komutan “Fahrettin Paşa“dır.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hazırladığı parti tüzüğünde "Liberalizm" ekonomik modelibenimsemiştir.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hazırladığı parti tüzüğünde “Liberalizm” ekonomik modelibenimsemiştir.
 • Mondros Ateşkes Antlaşmasını Osmanlı Devleti adına imzalayan heyetin başkanı “Rauf ORBAY“dır.
 • İstanbul hükümeti “Amasya Görüşmeleri” ile temsil heyetini resmen tanımıştır.
 • Kanun-ı Esasi “II. Abdulhamit” döneminde ilan edilmiştir.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında ekonomik alanında kalkınmayı, sanayileşmeyi ve milli gelirin artmasını sağlayan Atatürk ilkesi “Devletçilik“tir.
 • Musul’un Irak’a bırakılmasında etkili olan devlet “İngiltere“dir.
Mustafa Kemal'in I.Dünya savaşı'na kadar olan görevlerinden birisi de "Harekat Ordusu Kurmay Başkanlığı"dır.
Mustafa Kemal’in I.Dünya savaşı’na kadar olan görevlerinden birisi de “Harekat Ordusu Kurmay Başkanlığı”dır.
 • I. Dünya savaşında İngiltere ve Fransa kuvvetlerinin Osmanlı ordusuna yenilmeleri üzerine yardım alamayan Rusya’da çarlık rejiminin yıkılmasına ve 1. Dünya Savaşı’nın uzamasına sebep olan cephe “Çanakkale Cephesi“dir.
 • Rusya’da çarlık yönetiminin sona ermesine yol açan gelişme “Bolşevik İhtilali“dir.
 • Sivas’ta milli bir kongre toplanması kararı “Amasya Genelgesi“nde alınmıştır.
 • Balkan Antantının kurulmasında “İtalya ve Almanya’nın yayılmacı bir politika izlemesi” etkili olmuştur.
 • Mondros ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İngiltere’nin işgal ettiği ilk Osmanlın toprağı “Musul“dur.

Yukarıdaki yazıda İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konuları içerisinde önemli bilgiler hap bilgi şeklinde derlenmiştir.

Ayrıca bakınız:

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Bir yanıt yazın