Din Kültürü

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Alanında Hap Bilgiler

Din kültürü ve ahlak bilgisi alanında sınavlarda, derslerde veya genel kültür için hap bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Sitemize ulaşan bir çok okurumuz bu alanda hap bilgilerin hazırlanmasını talep ettikleri için, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi alanında bu yazı hazırlanmıştır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Alanında Hap Bilgiler

 • Çocuklarınız arasında eşit muamelede bulunma hususunda Allah’tan korkun hadisinde vurgulanmak istenen adalettir.
 • Kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahını çekmez. (İsra suresi 15 ayet) Bu ayette “Sorumluluk” vurlanmaktadır.
 • Kuzey Afrika’da Libya, Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanya’yı da içine alan bölgeye “Mezopotamya” denilir.
 • Ey iman edenler Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun. (Tevbe suresi 119 ayet) Bu ayette “Dürüstlük” vurgulanmaktadır.
 • Mesnevi ve Divan-ı Hikmet, Türkçe olarak ele alınan bir eserdir.
 • Bilmek anlamak isabet etmek akla ve vicdanına uygun olanı yapmak anlamlarına gelen temel değer “Hikmet“tir.
Mevlana, Farsça yazmış olduğu "Mesnevi" eserinde veciz şiirler ve kısa ibretlik hikayelerle insanların gönüllerine hitap ederek öğütler vermiştir.
Mevlana, Farsça yazmış olduğu “Mesnevi” eserinde veciz şiirler ve kısa ibretlik hikayelerle insanların gönüllerine hitap ederek öğütler vermiştir.
 • Hicaz, İslam’ın ortaya çıktığı ve yayıldığı yerdir. En önemli şehirleri; Mekke, Medine ve Taif’tir. Kuzeyinde Ürdün, güneyinde ise Yemen vardır.
 • Endülüs adı verilen bölge Tarık Bin Ziyad tarafından başlatılan fetihlerle İslam ülkesi halini almış ve 1492 yılına kadar Müslümanların hakimiyetinde kalmıştır.
 • Emevi devletinin başkenti “Şam“dır.
 • Bir takım insanlar inananlara insanlar size karşı asker toplamışlar onlardan korkun dediler de bu onların imanlarını artırdı ve Allah bize yeter o ne güzel vekildir, diye cevap verdiler (Ali İmran suresi 173.ayet) Bu ayette teşvik edilen temel insani erdem “Şecaat“tir.
 • Hz. Ömer döneminde Mısır’ı fetheden komutan, Amr b. As‘tır.
Dini, ahlaki ve hukuki değerlere uygun yaşamanın asıl amacı, Toplumsal huzur ve barışı sağlamaktır.
Dini, ahlaki ve hukuki değerlere uygun yaşamanın asıl amacı, Toplumsal huzur ve barışı sağlamaktır.
 • “Rabb’inin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet et…” (Nahl suresi, 125.ayet) ayetinde hikmet kavramı “Delil, sahih ve kuvvetli söz” anlamındadır.
 • Boşnak ve Arnavutların da yaşadığı “Balkanlar” bölgesi halkı, Osmanlı idaresine girmesiyle İslam anlayışından etkilenerek Müslümanlığı benimsemiştir.
 • Huneyn Savaşı’nda Hevazinlilerin kurduğu pusu İslam ordusunun öncü kuvvetlerinin bozulmasına ve geri çekilmesine sebep oldu. Bu durum tüm orduyu etkiledi. Hz. Peygamber (S.A.V.) ise soğukkanlılığını koruyarak yerinde kaldı. Hz. Peygamber’in bu gayreti sonunda Müslümanlar tekrar onun etrafında toplandılar ve düşmanı bozguna uğrattılar.
  Bu olayda Hz. Peygamber’in “Şecaatine” vurgu yapılmaktadır.
 • Hicaz bölgesi, Kabe ve Mescid-i Nebi’nin bulunduğu yerdir.
 • Endülüs Emevilerinin İslam medeniyetine kattığı mimari eserlere örnek olarak “Kurtuba Camii – Elhamra Sarayı” gösterilmektedir.
Kudüs 1099-1187 yılları arasında haçlı işgali altında kalmıştır.
Kudüs 1099-1187 yılları arasında haçlı işgali altında kalmıştır.
 • Horasan;
  • Tasavvuf kültüründe “Erenler” diye isimlendirilen sufiler burada yetişmiştir.
  • Tacikistan, Afganistan ve İran topraklarını içine alan geniş bir coğrafyadır.
 • Hindistan’da birçok yere camii inşa ettirerek ve dini anlatacak hocalar getirterek İslam kültürünün bu bölgede yerleşmesine katkı sağlayan yönetici “Gazneli Sultan Mahmut“tur.
 • Fatimiler döneminde yapılan Ezher cami ve medresesi ile Darül Hikme, Mısır ve Mağrib coğrafyasında bulunmaktadır.
 • “Nehrin öbür yakası” anlamına gelen aynı zamanda Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan bölgeye “Maveraünnehir” denir.

Bir yanıt yazın